ครัวจันทิมา

เพราะเราใส่ใจ...

ครัวจันทิมาเป็นครัวเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติในเขตชานเมืองของจังหวัดฟุกุโอกะ เริ่มประกอบการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยเริ่มจากการทำไส้กรอกอีสานจำหน่ายให้กับพี่น้องคนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นแต่ไม่ได้กลับบ้านนานเพราะวิกฤตการณ์โควิด 19 และคนญี่ปุ่นที่รักเมืองไทยรักอาหาร ครัวจันทิมาขอขอบพระคุณลูกค้าทุกๆ ท่านเป็นอย่างสูงที่สนับสนันสินค้าครัวจันทิมาและช่วยแนะนำบอกต่อให้กับลูกค้าท่านอื่นๆ อีกด้วย ปัจจุบัน นอกจากไส้กรอกอีสานแล้วครัวจันทิมายังมีไส้อั่วที่เป็นเมนูขึ้นป้ายของครัว ครัวจันทิมาตำเครื่องแกงปรุงไส้อั่วเองจึงสามารถรับรองในความหอมอร่อยของไส้อั่วที่ครัวจำหน่าย และอาหารเหนืออาหารประจำท้องถิ่นของเจ้าของครัวอีกหลายอย่าง อีกทั้งยังมีบริการรับทำอาหารกล่องและอาหารสำหรับงานเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่ตามความประสงค์ของลูกค้า

ปัจจุบัน นอกจากไส้กรอกอีสานแล้วครัวจันทิมายังมีไส้อั่วที่เป็นเมนูขึ้นป้ายของครัว ครัวจันทิมาตำเครื่องแกงปรุงไส้อั่วเองจึงสามารถรับรองในความหอมอร่อยของไส้อั่วที่ครัวจำหน่าย และอาหารเหนืออาหารประจำท้องถิ่นของเจ้าของครัวอีกหลายอย่าง อีกทั้งยังมีบริการรับทำอาหารกล่องและอาหารสำหรับงานเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่ตามความประสงค์ของลูกค้า